โครงงานเรื่อง ฟักทอง

เพราะอยากมีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นเกี่ยวกับฟักทอง และฟักทองก็เป็นพืชที่มีประโยชน์มากมายสามารถนำมาแปรรูปได้อย่างหลากหลาย

คำถาม

1. ฟักทองมีถิ่นกำเนิดมาจาก……

2ฟักทองมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

3 ทำไมวันฮาโลวีนต้องมีฟักทองมาเกี่ยวข้อง

จักทำโดย
นางสาวสุวรรณา ทองสี เลขที่ 35 ม. 6/1
ครูผู้สอน
อ.คเชนทร์ กองพิลา

โฆษณา

ฟักทองทอด

Posted: กุมภาพันธ์ 13, 2011 in Uncategorized

<a href="“>

การทำข้าวเกรียบฟักทอง

Posted: กุมภาพันธ์ 13, 2011 in Uncategorized

<a href="http://“>

The Life and Death of a Pumpkin

Posted: กุมภาพันธ์ 13, 2011 in Uncategorized

<a href="“>

ฟักทอง

Posted: กุมภาพันธ์ 2, 2011 in Uncategorized

<a href="http://“>